Privacybeleid Qula Trails

De website “Qula Trails” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Fair Sales. (Statutair gevestigd op Winkelhaak 7 te ’s-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27276680. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

 

Algemeen

Via de site Qula Trails worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Fair Sales acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 07-08-2020

 

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven. Wij gebruiken de volgende gegevens:

 

  • Uw e-mailadres en/of telefoonnummer
  • Uw teamnaam om u te kunnen helpen als u contact opneemt met onze helpdesk
  • Uw geüploade foto(s) Deze kan door u worden gedeeld op social media voor uw eigen plezier.

 

Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:

  • Per mail

Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

 

Wij kunnen op de volgende wijze contact met u opnemen als er overleg gewenst is betreffende uw deelname:

  • Per e-mail
  • Telefonisch

 

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Recht op inzage, rectificatie, wissing, overdraagbaarheid, beperking van de verwerking en bezwaar

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent de uitvoering van uw recht op inzage, rectificatie, wissing, overdraagbaarheid, beperking van de verwerking en bezwaar tegen de verwerking van de vastgelegde persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:

 

info@fairsales

Fair Sales

Winkelhaak 77

2495AX ‘s-Gravenhage

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.